I dag har Olaf Leon og Even arbeidd med solnedgangen.

Karane studerer fargar opp mot lyset.

Karane studerer fargar opp mot lyset.

Slik kan kunstnaren arbeide heime.

Slik kan kunstnaren arbeide heime.

Mørke skyer på kveldshimmelen.

Mørke skyer på kveldshimmelen.

 

 

Det er mykje arbeid med å finne dei fargane som gjev det rette uttrykket og som harmonerar godt med kvarandre.
Ein må prøve og feile og prøve igjen.
Dette er det siste partiet av glasmåleriet på veggen, men ikkje det siste som vert laga.
Hittil har dei arbeidd med del en og to i tillegg til denne. Totalt er det 7 deler inklusive frontpartiet bak alteret.