Hos Jugendstilsenteret i sentrum av Ålesund har dei mange flotte blyglass. Eit av desse hadde eit stort behov for restaurering. Dette var glasset i ei flott dør som var mykje i bruk.

Behovet for restaurering var stort.

Behovet for restaurering var stort.

Vi henta heile dørbladet og tok dette med til verkstedet for demontering.

Blyet er gammalt og går delvis i oppløsning.

Blyet er gammalt og går delvis i oppløsning.

Nærbilde av ait av dei knuste glassa.

Nærbilde av ait av dei knuste glassa.