I butikken til HUsfliden i Ålesund har vi skifta ut tre av glassa. Vindua er bua i topp og dette stiller store krav til nøyaktigheit i måltakinga. Glassa som er sett inn er av typen 2-lags energispareglass Optitherm S3 med argonfylling.

Glassa stod i kitt, men dei nye glassa vart sett inn med pakning.

Glassa stod i kitt, men dei nye glassa vart sett inn med pakning.

Store tunge glass som ein må vere fleire montørar for å få på plass.

Store tunge glass som ein må vere fleire montørar for å få på plass.

Ein flott fasade som no held bedre på varmen.

Ein flott fasade som no held bedre på varmen.