Vinduet vart sett inn frå andre sida - i kontordelen  av terminalbygget.